Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00001

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00001

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00002

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00002

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00003

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00003

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00004

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00004

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00005

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00005

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00006

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00006

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00007

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00007

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00008

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00008

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00009

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00009

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00010

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00010

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00011

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00011

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00012

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00012

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00013

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00013

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00014

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00014

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00015

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00015

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00016

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00016

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00017

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00017

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00018

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00018

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00019

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00019

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00020

Orville_H_Platt_231105_J._Birney_Crum_Stadium-JB00020